Z naszego hotelu
wszędzie blisko!!

Poniżej przedstawiamy Państwu przykładowe mozliwości zorganizowania sobie na własną rękę wycieczek podczas pobytu w Krakowie.

 

kraków

nazwa miasta, według legendy zapisanej przez Wincentego Kadłubka, pochodzi od imienia księcia Kraka. W rzeczywistości pochodzenie nazwy miasta jest mniej książęce: Kraków pochodzi bowiem od spotykanego i dziś jeszcze w gwarach wyrazu krak, oznaczającego kruka; jest to dźwiękonaśladowcza nazwa utworzona od głosu tego ptaka kra-kra. Tak więc pierwotnie Kraków znaczyło ‘miejsce obfitujące w kruki’. Miasto leży na połączeniu kilku krain geograficznych: Bramy Krakowskiej, Kotliny Sandomierskiej, Kotliny Oświęcimskiej i Pogórza Zachodniobeskidzkiego. Wydłużoną równoleżnikowo oś miasta stanowi dolina Wisły. Kraków, jest jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych w Polsce, przez wiele osób tradycyjnie uważanym za stolicę kulturalną kraju. Jest również jednym z ważnych ośrodków turystycznych i zabytkowych w Europie. Obszar zabytkowego Starego Miasta oraz Kazimierza wpisano w 1978 na Pierwszą Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. W 2000 roku Kraków został wybrany na jedno z europejskich miast kultury. Mnogość zabytków architektonicznych w Krakowie wynika z długiej historii miasta i wielości funkcji, które spełniał będąc stolicą państwa, prężnym ośrodkiem miejskim i centrum handlowym regionu, ośrodkiem uniwersyteckim i kulturalnym. W efekcie Kraków jest jednym z najważniejszych europejskich ośrodków turystycznych z cennymi zabytkami z różnych epok. Znajduje się tu ponad 6 tys. zabytkowych obiektów.

 

oświęcim

miasto położone w Kotlinie Oświęcimskiej, przy ujściu rzeki Soły do Wisły. W 1940 roku na przedmieściach Oświęcimia Niemcy założyli obóz koncentracyjny KL Auschwitz-Birkenau. Pierwsze prace porządkowe były prowadzone z udziałem około 300 skierowanych tam przymusowo oświęcimskich Żydów. 14 czerwca 1940 roku do obozu dotarł pierwszy transport więźniów politycznych – Polaków. W 1941 roku Niemcy przystąpili do budowy zakładów chemicznych IG Farben. W związku z tym wysiedlono wszystkich Żydów z Oświęcimia, wywożąc ich do gett w Chrzanowie, Będzinie i Sosnowcu. W 1941 roku została też zburzona synagoga przy ulicy Głębokiej. W październiku 1941 roku rozpoczęto budowę obozu zagłady Bełżec, który był częścią KL Auschwitz-Birkenau. Był to największy hitlerowski ośrodek masowej zagłady, w którym zamordowano około 1,5 mln osób (dokładna liczba nie jest znana) 40 narodowości, głównie Żydów (90% ofiar) i Polaków. W styczniu 1945 roku Niemcy przeprowadzili akcję likwidacji obozu. Między innymi esesmani wysadzili w powietrze komory gazowe i krematoria. 27 stycznia 1945 roku Oświęcim został wyzwolony przez wojska sowiecki. W 1947 roku na terenie byłego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz-Birkenau utworzono Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka. W 1998 roku nastąpiło uroczyste przekazanie Gminie Żydowskiej z Bielska-Białej synagogi Lomdei Misznajot przy placu ks. J. Skarbka 3, przy której wybudowane zostało Edukacyjne Centrum Żydowskie. Celem ośrodka jest upamiętnianie ofiar Zagłady poprzez studia nad historią i kulturą Żydów polskich na przykładzie Oświęcimia.

 

WIELICZKA

Miasto znane jest z unikatowej w skali światowej kopalni soli. Wieliczka leży na południowy wschód od Krakowa. Historia Wieliczki wiąże się nierozerwalnie z odkrytymi tu w XII w. pokładami soli kamiennej. Trzynastego wieku sięgają również dzieje wielickiego zamku, który od początku pełnił rolę siedziby administracyjnej Żup Krakowskich – połączonych warzelni i kopalni soli w Wieliczce oraz Bochni. Zabytkowa Kopalnia Soli w Wieliczce stanowi jedyny obiekt górniczy na świecie, czynny bez przerwy od średniowiecza do chwili obecnej. Jej oryginalne wyrobiska (chodniki, pochylnie, komory eksploatacyjne, jeziora, szyby) o łącznej długości około 300 km usytuowano na 9 poziomach, sięgających do głębokości 327m ilustrują wszystkie etapy rozwoju techniki górniczej w poszczególnych epokach historycznych.

ojców

wieś położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Skała, na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w Dolinie Prądnika, na Szlaku Orlich Gniazd. Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1370 roku. Rozwinęła się ona z osady powstałej przy zamku. Zamek położony jest na wysokiej skarpie, na prawym brzegu Prądnika. Budowniczy oddzielili teren od reszty wzniesienia sztucznie wykopaną głęboką fosą, przez którą przerzucony był zwodzony most. W latach 1536-1556 właścicielem zamku w Ojcowie była Bona Sforza d’Aragona, zwana królową Boną. W XIX wieku Ojców stał się miejscowością uzdrowiskową. Działalność uzdrowiska datuje się od roku 1855, już kilka lat później liczne starcia podczas powstania styczniowego w znacznym stopniu spustoszyły wieś. Podczas naprawy zniszczeń powstały znane ośrodki wczasowe Pod Łokietkiem, Goplana, Pod Kazimierzem oraz park zdrojowy. Ojców oficjalnie uznano za uzdrowisko w 1918 roku, jednak przez dziesięciolecia aż do chwili obecnej pozostał raczej miejscowością turystyczną.